Rachunek Oszczędnościowy

Istota i przeznaczenie produktu

Rachunek oszczędnościowy zapewnia wysokie oprocentowanie i ciągły dostęp do pieniędzy bez utraty odsetek. Zgromadzone na rachunku środki są wyżej oprocentowane niż na lokacie terminowej i jednocześnie możliwa jest ich wypłata w każdej chwili. Wystarczy przyjść do placówki Banku z ważnym dokumentem tożsamości i podpisać umowę rachunku.

Korzyści dla Klienta
  • Prowadzenie rachunku – bez opłat
  • Brak minimalnej kwoty jaką trzeba utrzymywać na rachunku
  • Im więcej środków na rachunku, tym wyższe oprocentowanie
  • Możliwość dokonywania nieograniczonych wpłat i wypłat, z zastrzeżeniem, że raz w każdym miesiącu kalendarzowym można dokonać wypłaty gotówkowej lub zrealizować przelew bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Każda kolejna operacja obciąćona jest prowizją, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.
  • Odsetki obliczane co miesiąc
  • Możliwość wpłat gotówkowych lub bezgotówkowych