Władze Banku

Zarząd Banku:

 • Teresa Artmańska - Prezes Zarządu
 • Leszek Włodarczyk - Wiceprezes Zarządu
 • Konrad Jędroszka - Członek Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Kazimierz Brzeziński - Przewodniczacy
 • Władysław Jaśkiewicz - Wiceprzewodniczacy
 • Józef Marek - Sekretarz
 • Henryk Rosa
 • Józef Napadłek
 • Sabina Zawiślak

Członkowie Komitetu Audytu:

 • Józef Napadłek - Przewodniczący
 • Sabina Zawiślak
 • Władysław Jaśkiewicz

Pełnomocnicy:

 • Marta Fabiszczak
 • Anna Glinkowska
 • Danuta Golińska
 • Iwona Woźniak
 • Joanna Konasiewicz
 • Elżbieta Nowak
 • Joanna Pilarska
 • Danuta Sobczak
 • Agnieszka Walczak
 • Marta Wierzejska
 • Daria Włodarczyk
 • Danuta Zarzecka
 • Małgorzata Kędzia