Wygodne Konto dla klientow ZUS

dodano: 2017-11-21

Zgodnie z Porozumieniem o współpracy miedzy ZUS, SGB-Bankiem SA, BPS SA i KZBS, dnia 13 listopada 2017 r., w Oddziałach SGB-Banku i wybranych Bankach Spółdzielczych została udostępniona oferta promocyjna dla świadczeniobiorców Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wygodne Konto dla klientów ZUS” przeznaczone jest dla klientów indywidualnych nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Oferta promocyjna to:
  • 0 zł za otwarcie rachunku,
  • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej,
  • 0 zł za użytkowanie karty debetowej,
  • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB,
  • 0 zł za udostępnienie usług bankowości elektronicznej,
  • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance (przez pierwsze 12 miesiecy ochrony ubezpieczeniowej).
Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczna na terenie RP i podczas podroży zagranicznej, pomoc podczas podroży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinie medyczna i infolinie podróżna.