Lokata Promocyjna "PEWNY ZYSK"

dodano: 2022-03-22

Warunki promocji terminowej lokaty promocyjnej

„ PEWNY ZYSK”

  • okres lokaty - 3 miesiące i 6 miesięcy
  • minimalna kwota lokaty - 500 zł
  • limit środków na osobę – 100.000 zł
  • z promocji mogą korzystać osoby fizyczne, w tym rolnicy indywidualni, o pełnej zdolności do czynności prawnych, które posiadają w Banku rachunek oszczędnościowy MAXXX Rachunek lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy a vista lub rachunek bieżący (prowadzony dla rolników).
  • oprocentowanie lokaty:

-2,50% w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej dla lokat zdeponowanych na okres 3 miesięcy

-2,75% w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej dla lokat zdeponowanych na okres 6 miesięcy

  • lokata terminowa - nieodnawialna
  • po zakończeniu okresu lokaty kapitał i odsetki zostaną przekazane na wskazany przez Posiadacza lokaty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy MAXXX Rachunek lub rachunek oszczędnościowy a vista lub rachunek bieżący - w przypadku rolników indywidualnych, prowadzony przez Bank
  • w przypadku zerwania lokaty w trakcie trwania okresu umownego, Bank naliczy i przekaże Klientowi odsetki w wysokości odsetek należnych od środków zdeponowanych na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzonych w Banku w okresie zdeponowania Lokaty promocyjnej
  • okres promocji (sprzedaży) – 22.03.2022r. - 30.06.2022r.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Szczegóły promocji w Regulaminie promocji w placówkach Banku.