Kredyt na każdą kieszeń

dodano: 2020-11-12

Kredyt gotówkowy na każdą kieszeń

oprocentowanie 6%

RRSO 8,04%

Promocja obowiązuje od 09.11.2020 r. do 31.03.2021 r.


Kredyt gotówkowy:

  • Na dowolny cel
  • Kwota kredytu nie więcej niż 80.000 zł
  • Termin spłaty do 60 miesięcy
  • Szybko , łatwo , blisko
*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 13 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 13.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych Kredytobiorcy), okres kredytowania 35 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie kredytu 6,00%, całkowity koszt kredytu 1 527,72 zł, w którego skład wchodzą: odsetki – 1 202,72 zł, prowizja – 325,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł. RRSO wynosi 8,04%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 14 527,72 zł. Rata kredytu (raty równe, pierwsza rata) – 405,76 zł. Przy zabezpieczeniu kredytu w formie ubezpieczenia Kredytobiorcy - 300,00 zł, wówczas RRSO wynosi 9,85%.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09-11-2020 r
Szczegóły promocji w placówkach Banku