Kredyt EKO!

dodano: 2020-10-16

Planujesz zakup nowego sprzętu AGD? A może myślisz o instalacji paneli słonecznych? Bądź EKO i skorzystaj z naszego Kredytu EKO!

Dzięki naszemu kredytowi możesz sfinansować inwestycje takie jak:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;

Jakie warunki?

 • oprocentowanie tylko 5,136 %
 • prowizja 1,50% kwoty udzielonego kredytu
 • maksymalna kwota kredytu do 50 000,00 zł
 • długi okres kredytowania - do 84 miesięcy

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 13 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 13 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 35 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,136%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 530,64 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 195,00 zł, odsetki od kredytu 1 026,64 zł, koszty ubezpieczenia na wypadek śmierci 309,00zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,16%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 14 530,64 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09-10-2020r.

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych osiągających dochód ze stosunku pracy, gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej oraz z tytułu emerytury lub renty.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy.