​KREDYT CZTERY PORY ROKU

dodano: 2021-03-24

KREDYT CZTERY PORY ROKU

oprocentowanie od 4,50 %

RRSO 6,74%

Promocja obowiązuje od 05.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kredyt gotówkowy:

  • Na dowolny cel
  • Kwota kredytu nie więcej niż 60.000 zł
  • Termin spłaty do 84 miesięcy
  • Szybko , łatwo , blisko

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 20 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych Kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie kredytu 4,50%, całkowity koszt kredytu 2 019,76 zł, w którego skład wchodzą: odsetki – 1 419,76 zł, prowizja – 600,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł. RRSO wynosi 6,74%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 22 019,76 zł. Rata kredytu (raty równe, pierwsza rata) – 594,94 zł. Przy zabezpieczeniu kredytu w formie ubezpieczenia Kredytobiorcy - 475,00 zł, wówczas RRSO wynosi 8,53%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04-03-2021 r

Szczegóły promocji w placówkach Banku