Funkcja zaufanego urządzenia w bankowości elektronicznej

dodano: 2020-06-20

Informujemy o wdrożeniu możliwości zdefiniowania zaufanego urządzenia w bankowości elektronicznej eBankNet Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach. Funkcjonalność ta pozwala na uproszczenie procesu logowania do bankowości elektronicznej z pominięciem drugiego etapu logowania (kodu SMS). Użytkownik wprowadza tylko login i hasło.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką instrukcją jak zdefiniować zaufane urządzenie.