Concordia ubezpieczenia

dodano: 2019-11-27

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku.

Dodatkowo do 65% składki opłaci budżet Państwa. Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy!

Twoje uprawy chronimy wraz z Vereinigte Hagelversicherung VVaG – działając w ramach koasekuracji. Nasz Partner jest jednym
z liderów europejskiego rynku ubezpieczeń produkcji roślinnej.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i NNW

Wraz z uprawami umożliwiamy zawarcie dodatkowo ubezpieczenia Ochrony Prawnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczenie Ochrony Prawnej chroni interes prawny gospodarstwa Rolnika, zapewniając m.in. pomoc prawną przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych. Ubezpieczenie NNW z kolei gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu oraz długotrwałego pobytu w szpitalu, będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do Rolników oraz Producentów rolnych.

Korzyści dla Ciebie

Zabezpieczenie produkcji rolnej, która odbywa się „pod chmurką”.

 • Odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części.
 • Odpowiedzialność za szkody już od 8 procent ubytku w plonie
  w wybranych ryzykach i uprawach.
 • Brak stosowania udziałów własnych.
 • Stała suma ubezpieczenia.
 • Automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody.
 • Maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie
  do 95 procent sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach.
 • Klarowny system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania.
 • Likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej.
 • Dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi).
 • Bardzo dobra oferta ubezpieczeń zbóż (najszerszy zakres, najlepsza cena).

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

Ubezpieczenie upraw rolnych może obejmować następujące zdarzenia:

ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych tj. pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy lub rzepak ozimy, powstałe w wyniku gradobicia, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego lub huraganu.

Dobre rady

 • Dowiedz się od jakiego procentu ubytku w plonie występuje odpowiedzialność Concordia oraz jakie są kryteria zawarcia umowy.
 • Sprawdzaj, jak jest ustalana suma ubezpieczenia i w jaki sposób wyliczane jest odszkodowanie.
 • Zweryfikuj czy uprawy muszą spełniać określone kryteria przyjęcia do ubezpieczenia oraz czy konieczne jest ubezpieczenie całego areału (gatunku uprawy).

Zapraszamy do naszych placówek.!!!