Kredyt mieszkaniowy - promocja

Marzysz o własnym domu z ogródkiem❓ O własnym mieszkaniu❓
A może chcesz przenieść swój kredyt do nas i zyskać dodatkowe środki❓

Wszystko to zrealizujesz z naszym kredytem mieszkaniowym na promocyjnych warunkach:

✔️stawka bazowa w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - 1/2 WIBOR 3M

✔️stawka bazowa po okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - WIBOR 3M

✔️niska marża - 1,99 %

✔️okres kredytowania - do 30 lat

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 315 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 320 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie kredytu 5,50% przez pierwsze 24 m-ce( liczone jako 0,5 wskaźnika referencyjnego WIBOR3M plus stała marża w wysokości 1,99% a później 9,01% na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR3M plus stała marża w wysokości 1,99%);wkład własny klienta 25% całości inwestycji; całkowity koszt kredytu 496 578,81 zł, w którego skład wchodzą: odsetki – 488 339,81 zł, prowizja – 6 300,00 zł, PCC – 19,00 zł, koszt prowadzenia rachunku 1 920,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł. Spłata kredytu w 320 ratach annuitetowych, pierwsze 23 raty w wysokości 1 879,81 a następnie 2 559,27 zł, ostatnia rata jest ratą wyrównawczą. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, wynosi 811 578,81 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,92%.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz uwzględnieniu oprocentowania z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu, terminu regulowania zobowiązania kredytowego oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank.
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03-03-2023r.