Zawieszenie rat kapitałowych dla Klientów banku

dodano: 2020-04-03

Szanowni Klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach wprowadził specjalną procedurę na czas nadzwyczajnych okoliczności związanych z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa COVID-19.

Klienci Banku, którzy mają problem z regulowaniem rat z powodu skutków epidemii COVID-19 mogą złożyć wniosek o zawarcie aneksu dotyczący zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w zawiązku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii.

Wnioskowana zmiana dotyczy zawieszenia spłat rat maksymalnie do 30.09.2020 r. (dla Klientów instytucjonalnych) oraz do trzech kolejnych rat(dla Klientów indywidualnych) z automatycznym wydłużeniem o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu lub ustaleniem innych terminów spłaty zawieszonych płatności w okresie spłaty kredytu.

Wnioski można składać w placówkach Banku papierowo lub w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę Banku:wnioski@sblskalmierzyce.com.pl) lub telefonicznie 62 762-12-66 (pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji).

Na podstawie złożonego wniosku Bank podejmie decyzję o zawieszeniu spłat i przekaże proponowane warunki do akceptacji.

Bank nie będzie pobierać żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat.

Wnioski do pobrania: