Kredyty
Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (DZ.U. Nr 22, poz. 121).
Rozporządzenie to umożliwia udzielanie przez Agencję pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej na:

 • stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowne umowy,
 • udzielaniu gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i "klęskowych",
 • częściowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego.

W oparciu o przepisy ww. rozporządzenia wydane zostało Zarządzenie Nr 23/2009 Prezesa ARiMR z dnia 4 marca 2009 r., zmieniające Zarządzenie Nr 24/2007 Prezesa ARiMR z dnia 29 maja 2007 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia Warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania" oraz "Wykazu działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów" oraz "Zasad udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gwarancji oraz poręczeń spłaty kredytów bankowych.

Preferencyjne linie kredytowe:

 1. Symbol nIP - kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.
 2. Symbol nKZ - kredyt na zakup użytków rolnych.
 3. Symbol nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.
 4. Symbol nOR - kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa.
 5. Symbol nGP - kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.).
 6. Symbol nGR - kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
 7. Symbol nNT - kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu.
 8. Symbol nBR10 - kredyt na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolnych".
 9. Symbol nBR13 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce".
 10. Symbol nBR14 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce".
 11. Symbol nBR15 - kredytów na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa".
 12. Symbol nKL01 - kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
 13. Symbol nKL02 - kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Więcej szczegółów na stronie www.arimr.gov.pl

Wyszukiwarka
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4,2989
USD
3,8436
GBP
4,8768
CHF
3,8327
ilość wizyt: 000153
© Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
realizacja: Intelis Media 2010