Ubezpieczenia
Program ubezpieczeniowy

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w porozumieniu z PZU ŻYCIE SA, Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach przygotował specjalną ofertę grupowego ubezpieczenia na życie dla właścicieli, współmałżonków, pełnoletnich dzieci, współwłaścicieli i pełnomocników właścicieli kont bankowych (osobistych, rachunki bieżące-działalność gospodarcza, rolnicy) która będzie funkcjonować od 01.01.2010r.

Ubezpieczenie to charakteryzuje się bardzo szeroką ochroną ubezpieczeniową, co zapewni Państwu oraz Waszym najbliższym poczucie bezpieczeństwa i spokoju w trudnych sytuacjach życiowych.

Zalety z przystąpienia do programu:

  • szeroki zakres ochrony,
  • natychmiastowa wypłata świadczenia,
  • zabezpiecza rodzinę przed kłopotami finansowymi w sytuacjach trudnych,
  • zapewnia ochronę na całym świecie przez 24 godziny,
  • świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i spadkowego,
  • zawarcie umowy nie wymaga badań lekarskich,
  • możliwość indywidualnej kontynuacji,
  • składka wynosi tylko 45,11 zł miesięcznie.

Zaletą oferty jest możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób w wieku od 18 do 69 roku życia bez wypełniania formularza medycznego oraz bez odbycia badań lekarskich.

Do skorzystania z oferty zachęcamy szczególnie osoby posiadające ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane w PZU Życie S.A. (opłacające składkę kwartalną na książeczkę). Osoby te mogą przystąpić do powyższego ubezpieczenia zaprzestając dalszego opłacania składki na książeczkę.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P DLA WŁAŚCICIELI,  WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI, WSPÓŁWŁAŚCICIELI I PEŁNOMOCNIKÓW  WŁAŚCICIELI KONT BANKOWYCH W SPÓŁDZIELCZYM BANKU  LUDOWYM W NOWYCH SKALMIERZYCACH I JEGO ODDZIAŁACH ODDZIAŁACH

PROPOZYCJA

składka 45,11

Zdarzenie losowe

Świadczenia w zł

1. Śmierć ubezpieczonego.

15 000 zł

2. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego.

2 600 zł

3. Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

30 000 zł

3a. Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

60 000 zł

4. Śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca i wylewu krwi do mózgu (krwotok śródmózgowy).

15 000 zł

5. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek  nieszczęśliwego wypadku (  świadczenie za każdy 1 % uszczerbku  ).

240 zł

6. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ( świadczenie za 100 % uszczerbku na zdrowiu ).

24 000 zł

7. Śmierć współmałżonka.

6 000 zł

8. Śmierć dziecka.

1 800 zł

9. Urodzenie martwego dziecka..

1 400 zł

10. Śmierć rodziców ubezpieczonego.

1 150 zł

11. Śmierć rodziców współmałżonka.

1 150 zł

12. Urodzenie dziecka.

700 zł

13. Leczenie Szpitalne - za każdy dzień leczenia w szpitalu / min. 4 dni /: 
 - za pierwsze 14 dni, jeżeli pobyt spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem:                                                                                     

60 zł

-  za okres od 15  do 90 dnia, jeżeli pobyt spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem:
-  za leczenie szpitalne od 1 do 90 dnia (pobyt min. 4 dni), jeżeli pobyt  spowodowany był chorobą:

30 zł
30 zł

14. Wystąpienie u ubezpieczonego jednej z ciężkich chorób : zawał serca, zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych (tzw. by-pass), nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda – Jakoba, zakażenie wirusem HIV w wyniku wykonywania obowiązków służbowych, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji

2 600 zł

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

TAK

Powyższe kwoty są faktycznymi wartościami wypłat za wystąpienie danego zdarzenia

 

 

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

Przedmiotem ubezpieczenia jest leczenie ubezpieczonego w szpitalu (minimum 4 - dniowy) spowodowany chorobą lub uszkodzeniem ciała

PZU Życie S.A. wypłaca ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień leczenia  w szpitalu, w wysokości:

•    60 zł w okresie pierwszych 14 dni, jeżeli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
•    30 zł:
a) za okres powyżej 14 dni, jeżeli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
b) jeżeli pobyt w szpitalu nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

W ciągu kolejnych 12 miesięcy świadczenie przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu. Ubezpieczeniem może być objęta osoba  która ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 69 roku życia.

Przykład:

  • Jeśli ubezpieczony trafił do szpitala w wyniku wypadku i jego pobyt trwał 10 dni, PZU Życie wypłaci ubezpieczonemu 600 zł. (10 dni x 60 zł.)
  • Jeśli ubezpieczony trafił do szpitala, na skutek choroby i jego pobyt trwał 30 dni, PZU Życie wypłaci ubezpieczonemu 900 zł.(30 dni x 30 zł.).

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby

Z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego, w razie wystąpienia u ubezpieczonego ciężkiej choroby, PZU ŻYCIE wypłaca ubezpieczonemu  świadczenie w wysokości  2 600 zł

* Dokładne informacje na temat wszystkich zawartych w ofercie zdarzeń losowych znajdziecie Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w Spółdzielczym Banku Ludowym jak i każdym Punkcie obsługi klienta PZU Życie S.A. na terenie całego Kraju.

Wyszukiwarka
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4,3438
USD
3,9319
GBP
4,9277
CHF
3,9668
ilość wizyt: 0001717
© Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
realizacja: Intelis Media 2010