Kredyty
Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Cechą charakterystyczną jest odnawialność limitu,  co oznacza, że każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje odnowienie limitu kredytu o spłaconą kwotę. Taka konstrukcja kredytu daje kredytobiorcy możliwość wielokrotnego wykorzystania określonego w umowie kredytowej limitu.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym posiadającym odpowiednią zdolność kredytową, które posiadają w Banku rachunek bieżący. Czynny rachunek bieżący przedsiębiorca powinien posiadać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy. Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu w rachunku bieżącym podmiotom bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku.

Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania /limitu/. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy daje możliwość ponownego jej wykorzystania w okresie 12 miesięcy. Kredyt ten może zostać odnowiony na kolejny 12 - miesięczny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku i dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych oraz podpisanego aneksu do umowy kredytowej.

Limit (wysokość) kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

  • wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym
  • poziomu zdolności kredytowej
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
  • rodzaju i wartości zabezpieczeń

 

Wyszukiwarka
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4,2928
USD
3,8786
GBP
5,0238
CHF
3,9113
ilość wizyt: 000203
© Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
realizacja: Intelis Media 2010